Cultuur als Motor van de Economie is een stichting in oprichting. De activiteiten worden georganiseerd door Elly Linzel, Nina Hillmann en Ciska Borsboom. Wilt u meer weten over onze activiteiten of heeft u goede ideeën over de Almeerse culturele sector? Neem dan contact met ons op via info@cultuuralsmotorvandeeconomie.nl.